Koop vanuit verdediging in aanval

Sinds de bouwfraude in 2001 bekend werd heeft bouwer Koop nooit willen ingaan op vragen omtrent de schaduwadministratie van zijn bedrijf. Verhalen over zijn betrokkenheid bij vooroverleg, prijsafspraken en omkoping van ambtenaren waren ook taboe. Maar onder het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie, waar hij wel móést verschijnen, kwam hij niet uit. Gisteren gingen de Koop-advocaten in de aanval.

,,Mijn cliënten hebben de schijn nogal tegen. Maar uw rechtbank ook. U bent beïnvloed.'' Daan Doorenbos, advocaat van zowel Koop Tjuchem als twee Koop-bestuurders.

,,De parlementaire enquêtecommissie heeft de kwestie besmet. Door de dadendrang van de parlementariërs is de zaak onherstelbaar geschaad. Ze heeft absoluut niet begrepen wat fair trial inhoudt.'' Doorenbos.

,,De gedragingen van Koop wijken niet af van honderden andere bouwbedrijven. Iedereen deed mee met vooroverleg. Kuddegedrag – met een bijzonder grote kudde.'' Doorenbos.

,,Mijn cliënt is een man die niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheden.'' Kees de Vries, advocaat bouwbestuurder Henk Koop.

,,Kennelijk bestaat de wens om op het hoogste niveau een zondebok te vinden. Deze miljardenzaak in de bouwmaffia had een kleurrijke godfather nodig. Andere betrokkenen kunnen rustig slapen.'' De Vries.

,,Het is natuurlijk een prachtig scenario. De politiek is straks blij – er vloeit bloed. De concurrentie gniffelt – beursgenoteerde bedrijven blijven gespaard. En de enige echte bouwer, met alleen maar mulo, wordt geofferd.'' De Vries.