IMF is lovend over toezicht Nederland

Het toezicht in Nederland op de financiële sector is goed doordacht, op maat gesneden, van hoge kwaliteit en een voorbeeld voor andere landen. Dat concludeert het Internationaal Monetair Fonds (IMF) na onderzoek naar de soliditeit van het financiële stelsel in Nederland. Het onderzoek wordt elke tien jaar uitgevoerd.

Het IMF, dat Nederland een voorbeeld noemt voor andere landen, heeft veel lof voor het toezichtsregime in Nederland. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de afgelopen jaren sterk gegroeid en concentreert haar aandacht sinds 2002 volledig op het gedrag van bedrijven, beleggers, effecteninstellingen en andere partijen op de financiële markten. De Nederlandsche Bank en de Pensioen- en Verzekeringskamer, die aan de vooravond van een fusie staan, richten zich sindsdien op de financiële soliditeit van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Volgens het IMF past die aanpak uitstekend bij het financiële landschap van Nederland en stelt het toezichthouders in staat efficiënt en flexibel te opereren.

De bevindingen van het IMF staan haaks op de groeiende kritiek die de toezichthouders in eigen land krijgen. Zo kwam de Rekenkamer in juni tot de conclusie dat het toezicht van de AFM afwachtend, reactief en onvoldoende effectief zou zijn. De Rekenkamer zei te vrezen voor het risico dat marktmisbruik ongestraft blijft en noemde de pakkans laag voor beleggers die koersen manipuleren of handelen met voorkennis. Het sanctiebeleid van de AFM was volgens de Rekenkamer ,,nog niet voldoende effectief''.

Daarnaast kreeg de AFM kritiek op haar handelwijze bij het boekhoudschandaal van Ahold en het financiële schandaal rondom LegioLease. De Pensioen- en Verzekeringskamer kreeg van diverse kanten kritiek nadat de dalende beurs vele pensioenfondsen in problemen bracht.

Het IMF concludeert verder dat het financiële stelsel in Nederland sterk genoeg is om abrupte schommelingen in aandelenkoersen, wisselkoersen, rentestanden en kredietwaardigheid van bedrijven op te vangen. Hoewel de omvangrijke hypotheekportefeuille van banken geen bedreiging voor de financiële stabiliteit vormt, adviseert het IMF opnieuw de hypotheekrenteaftrek en de nationale hypotheekgarantie te heroverwegen.