Grootste bank Polen toch in de verkoop

De Poolse regering volhardt in de verkoop, eind deze maand, van de grootste bank van het land, PKO Bank Polski. Maar zij geeft wel de voorkeur aan kleine en lokale investeerders.

De langverwachte privatisering, de grootste ooit in Polen, zal plaatsvinden tussen 22 oktober en 9 november, zo blijkt uit de verkoopprospectus die vandaag is gepubliceerd. Met de verkoop zijn ongeveer 300 miljoen aandelen gemoeid, ofwel 30 procent van het aandelenkapitaal van PKO Bank Polski.

De staat wil 75 miljoen aandelen aan individuele investeerders verkopen, 90 miljoen aan plaatselijke fondsen en 105 miljoen aandelen aan buitenlandse investeerders. De resterende 30 miljoen aandelen zullen worden verkocht naar gelang de vraag. Individuele investeerders worden beloond als ze hun aandelen langer dan een jaar vasthouden.

PKO moedigt vooral ook investeerders die nog geen ervaring hebben met de handel in aandelen aan om deel te nemen aan de privatisering. Investeerders kunnen de aanschaf van de aandelen via speciale deposito's overlaten aan de PKO bank.

De bezittingen van de bank worden geschat op ruim 20 miljard euro, hetgeen overeenkomt met 10 procent van het bruto binnenlands product van Polen. De groeiverwachtingen over de Poolse banksector zijn hooggespannen, aangezien slechts de helft van de Poolse huishoudens een bankrekening bezit.

Een vorige maand door het Poolse parlement aangenomen motie die vraagt buitenlandse investeerders uit te sluiten van de privatisering, heeft de regering naast zich neergelegd. Het beperken van de vraag zou het aandeel veel minder waard hebben gemaakt.

De regering heeft de gewenste opbrengst van 6 miljard zloty (1,38 miljard euro) hard nodig om het uit de hand gelopen begrotingstekort onder controle te krijgen. Warschau heeft zich ten doel gesteld dit jaar voor 8,8 miljard zloty aan bedrijven te privatiseren, inclusief PKO.

De waardering voor het PKO-aandeel staat al onder druk door het dominante belang dat de Poolse staat blijft houden na de privatisering. Het is niet onwaarschijnlijk dat de staat zich actief zal blijven bemoeien met het bedrijf en dat de broodnodige afslanking van de bank daardoor vertraging zal oplopen.