`Gepast' inkomen zorgdirecties

Het inkomen van de meeste bestuurders in de zorgsector komt redelijk overeen met de geldende regelingen. Drie procent van de achthonderd bestuurders waarvan de honorering via het jaarverslag over 2003 kon worden achterhaald, ontvangt meer dan 200.000 euro bruto per jaar. Zo'n honderd bestuurders kregen ook een bonus. Deze bedroeg gemiddeld zo'n 6.800 euro.

Dit blijkt uit de brief die minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gezonden. In de Kamer was in de afgelopen maanden enkele keren opwinding ontstaan over berichten dat bestuurders in de zorg exorbitant zouden worden beloond.

Hoogervorst constateert dat 20 procent van de bestuurder tot 25 procent meer betaald krijgt dan is afgesproken in de huidige regelingen. Voor het grootste deel gaat het daarbij om bestuurders die nog volgens oude regels, die in hoger inkomen voorzagen, worden gehonoreerd. Het betreft dan ook veelal oudere managers waarvan de meesten binnenkort opstappen.

Voor zijn onderzoek naar het inkomen van de topbestuurders in de instellingen kon Hoogervorst de gegevens van 798 bestuurders gebruiken. Bijna eenderde van hen (30 procent) heeft een bruto-salaris van minder dan 100.000 euro. 46 procent ontvangt tussen de 100.000 en 150.000 en 21 procent tussen de 150.000 en 200.000 euro.

In de ziekenhuizen liggen de inkomens in het algemeen iets hoger dan in de inrichtingen of in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit kan grotendeels worden verklaard doordat dit vaak complexere organisaties, aldus Hoogervorst. Volgens hem komt daar nog bij dat het inkomen van de medisch specialisten een min of meer een bepalende factor is voor de honorering van de bestuurders, ook al omdat er onder de bestuurders nogal wat oud-specialisten zijn. Het gemiddeld inkomen van de specialisten is gemiddeld hoger dan dat van hun bestuurders. Hoogervorst gaat optreden tegen zeventig instellingen die hun jaarverslag niet op tijd hebben gepubliceerd.