Geen specifieke wet voor Anne Frank nodig 2

Mocht minister Verdonk zo onverstandig zijn om ten behoeve van de televisie postume naturalisatie van Anne Frank te overwegen, zou zij dan niet ook Willem van Oranje en Joost van den Vondel kunnen meenemen?

    • Prof. Dr. F.C.J. Ketelaar