Geen specifieke wet voor Anne Frank nodig 1

Is het niet merkwaardig dat er nu in Nederland grote aantallen meisjes in de leeftijd van Anne Frank rondlopen die zich in een assielzoekers centrum bevinden en zich daar verschuilen voor machthebbers en nu naar hun land moeten trugkeren. Je kan je afvragen waarom de politici in Nederland het plotseling het nodig vinden om Anne Frank tot Nederlandse te naturaliseren.

Ik stel voor dat er niet een specifieke wet voor Anne Frank komt maar een beter geformuleerde wet waarin alle meisjes in de leeftijd van Anne Frank die zich verschuilen voor machthebbers die mischien kwaad in de zin hebben, het Nederlandschap aangeboden krijgen. Wat zijn de criteria behalve sentiment dat wordt gevoeld voor Anne Frank? Ik stel voor dat de discussie in het parlement gaat over wat de criteria zijn, en niet een discussie over een specifieke wet voor Anne Frank.