Commissie wil betere controle op beloning top van bedrijven

Aandeelhouders moeten een ,,passende controle'' krijgen op alle vormen van beloning voor bestuurders bij beursgenoteerde ondernemingen. De Europese Commissie heeft dit vandaag op initiatief van eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) voorgesteld. Het gaat om een aanbeveling aan de 25 EU-lidstaten en niet om een wetttelijke verplichting. De Commissie dringt er bij de lidstaten in een aanbeveling ook op aan de onafhankelijkheid van ondernemingscommissarissen te versterken.

De voorstellen van eurocommissaris Bolkestein zijn onderdeel van een vorig jaar gepresenteerd actieplan om de corporate governance te versterken. Bolkestein scherpte zijn plan nog aan na boekhoudschandalen bij bedrijven als Enron en Ahold. De voorstellen voor versterking van de corporate governance (zie hiernaast) komen in grote lijnen overeen met de Nederlandse gedragscode van de commissie-Tabaksblat, die in wetgeving wordt omgezet. Andere lidstaten, waaronder België , nemen veel minder vergaande maatregelen.

Volgens Bolkestein ontstaat bij ondernemingen een belangenconflict, wanneer het management zelf betrokken is bij de vaststelling van z'n beloning. Beloningen zoals bonussen en aandelenopties moeten de bedrijfsleiding stimuleren, maar ook goed zijn voor de onderneming als geheel. Alle vormen van beloning voor individuele directeuren moeten aan de aandeelhouders worden geopenbaard. Hierbij moeten ook prestatiecriteria worden aangegeven.

Variabele beloningsystemen met aandelen of opties moeten vooraf door aandeelhouders worden goedgekeurd. Goedkeuring voor individuele managementleden is niet vereist. Een effectieve controle van de aandeelhouders moet volgens Bolkestein het vertrouwen in ondernemingen en markten versterken.

De Europese Commissie wil ook dat bij de samenstelling van toezichthoudende organen, zoals een raad van commissarissen, een goede balans tussen uitvoerende en niet uitvoerende directeuren aanwezig is. Om belangenconflicten te voorkomen moeten toezichthoudende organen beslissen over benoemingen, beloningen en audit-comités. De Commissie zegt rekening te hebben gehouden met de initiatieven in verschillende lidstaten omtrent dit onderwerp.