Wel/geen gat van Zalm

De Tweede Kamer debatteert de komende maanden over de begrotingen van de departementen. Deze week: Financiën. Een tweegesprek tussen twee Kamerleden, een van de coalitie en een van de oppositie.

De fracties van de regeringspartijen en de oppositie staan tegenover elkaar tijdens de behandeling van de begrotingen van het kabinet.

Vanmiddag zouden de algemene financiële beschouwingen beginnen, waarin minister van Financiën Zalm (VVD) zijn begroting en de Miljoenennota van het kabinet verdedigt. Een confrontatie tussen financieel woordvoerder Stef Blok (VVD) en Ferd Crone (PvdA).

Hoe sterk vindt u het optreden van Zalm?

Blok: ,,Zalm durft maatregelen te nemen die nodig zijn. Hij moet alleen duidelijker maken wat er zou gebeuren als het kabinet niets zou doen. Het begrotingsbeleid is voor 99 procent goed. We hebben voor één procent aan de kabinetsplannen veranderd op wezenlijke punten, onderwijs en minder lastendruk voor het midden- en kleinbedrijf.''

Crone: ,,Het is jammer dat Zalm een omgekeerde socialist is geworden. Voor hem is verdelen belangrijker dan het bakken van de koek. In plaats van leiding te geven aan het herstel van de economische groei, stelt hij de verdeling van de lasten tussen overheid en burgers centraal. En bij Zalm loopt het structurele tekort weer op. Als hij het beleid van onze tegenbegroting uitvoert, houdt hij geld over.''

Wat is uw oordeel over elkaar?

Crone: ,,Stef heb ik leren kennen als een onafhankelijk en economisch denkend Kamerlid. Hij heeft oog voor wat het beste is voor de economie. Maar nu vraag ik me wel af hoe onafhankelijk hij is.''

Blok: ,,Met Ferd valt een goed economendebat te voeren. Ik ben blij met iedere socialist die kan rekenen. Maar het kan nog beter. Ferd laat zich meezuigen in de socialistische neiging om wensen belangrijker te maken dan de werkelijkheid.''

Waar gaat u ruzie over maken?

Blok: ,,De tegenbegroting van de PvdA laat de regelingen voor VUT en prepensioen ongemoeid. Dat kost 1,3 miljard euro en daar moet je een dekking voor geven. Die staat er niet bij. Dat had Crone nooit mogen laten gebeuren.''

Crone: ,,Ik kan best een dekking voor onze plannen te geven door beperking van de spaarloonregeling, beperkingen bij de VUT en iets minder afhalen van het financieringstekort.''

Blok: ,,Als je een plan presenteert moet je er een dekking bij geven. Boter bij de vis. Geen plan de deur uit zonder het stempel van Crone!''

Crone: ,,Het kabinet rekent zich rijk met een bezuiniging van 1,3 miljard euro op de VUT en het prepensioen. Dat gaan ze nooit halen. Die 1,3 miljard wordt het gat van Zalm.''

Blok: ,,Het gat van Zalm bestaat helemaal niet. En als die dekking zo eenvoudig is te geven, begrijp ik niet waarom de PvdA zaterdag meedeed aan de demonstratie op het Museumplein.

Crone: ,,De demonstratie ging om het behoud van collectieve regelingen voor de pensioenen.''

Blok: ,,Collectieve regelingen zijn niet meer te betalen en betekenen een verdubbeling van de lasten voor jongeren. De wereld verandert en de PvdA staat met de rug naar de toekomst.''

Crone: ,,Er zijn drie redenen om bij pensioenen te kiezen voor collectieve regelingen waaraan iedereen meedoet. De kosten zijn lager, de particuliere verzekeraars kunnen geen winstopslag berekenen en de lange en korte termijn van de pensioenvoorzieningen kunnen beter met elkaar in evenwicht worden gebracht.''

Blok: ,,Er raast een storm door Nederland! De storm van vergrijzing en grotere internationale concurrentie. Daar hoor ik je niet over.''

Crone: ,,Dat zien wij ook wel. Daarom zijn wij voor vergroting van het arbeidsaanbod, verkleining van de armoedeval en verbetering van de kinderopvang. Kinderopvang is het belangrijkste.''

Blok: ,,Daar ben ik het mee eens. Maar de Nederlandse kinderopvang is de duurste van de wereld. Dat komt door alle regels die de PvdA en het FNV aan de kinderopvang hebben gesteld. Het moet veel goedkoper.'''

Vindt u dat het kabinetsbeleid het vertrouwen in de economie vergroot?

Crone: ,,Het vertrouwen is onder nul gezakt, het wantrouwen is zeer groot. Dat schaadt de economie. Deze begroting verlengt de vertraging doordat investeringen en consumentenbestedingen achterblijven. Zalm zei vorig jaar dat zijn beleid voor economisch herstel zou zorgen. Dat is er niet. Hij moet nu bakzeil halen.''

Blok: ,,Deze begroting geeft vertrouwen, want er worden maatregelen voor de toekomst aangekondigd. Als er niets zou gebeuren, zal de economie in elkaar klappen en stroomt werkgelegenheid naar het buitenland. Met de structurele maatregelen van het kabinet komt het vertrouwen weer terug.''