Uitleg over referendum

De tijdelijke referendumwet maakt een correctief raadgevend referendum mogelijk. Correctief betekent dat het referendum mag gaan over een besluit dat al door de Tweede en de Eerste Kamer is goedgekeurd, maar nog niet is uitgevoerd. Raadgevend wil zeggen dat de uitkomst van het referendum geen besluiten kan afdwingen.

De tijdelijke referendumwet was bedoeld als opstap naar een correctief raadplegend referendum. Voor zo'n referendum, dat wél verplichtend werkt, is een grondwetswijziging nodig.

Op provinciaal en gemeentelijk niveau hoeft een referendum niet correctief te zijn. Ook bestemmingsplannen, grensveranderingen en belastingplannen kunnen worden besproken. Voor dat laatste kunnen provincies en gemeenten zelf een uitzondering maken.