Turkije in EU is paard van Troje binnenhalen? 3

Bij de discussie omtrent het eventuele Turks EU-lidmaatschap, rijst de vraag waarom we Turkije wel zouden toelaten en landen uit andere culturele omgevingen zoals Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland niet. Waar houdt Europa op? Het antwoord op deze vraag is dat Europa vanuit een historisch en cultureel oogpunt ophoudt waar het westerse christendom ophoudt en waar het orthodox christendom en de islam beginnen. De EU zou er dan ook verstandig aan doen om, zoals recent door Jacques Santer voorgesteld, tijdens de besprekingen met Turkije aan te sturen op een partnerschap zonder dat het daadwerkelijk EU-lid wordt.

    • Erwin Meijer