Turkije in EU is paard van Troje binnenhalen? 2

De heer Cuperus voert een aantal zinnige argumenten tegen Turkijes EU lidmaatschap aan en vraagt daarom van Europese politici ,,moed en leiderschap'' om van de ingeslagen weg terug te keren. Tegen zijn argumenten is veel in te brengen, maar ik beperk me tot zijn conclusie. Natuurlijk, beloften kunnen altijd verbroken worden. Dat is in de internationale politiek meer regel dan uitzondering. Het mag dan niet fatsoenlijk zijn (Cuperus meent `soms' van wel), maar realpolitik is anders dan het fatsoen dat Balkenende ons wil laten doen. Belangrijker is de vraag of het verstandig is. Ik meen in dit geval van niet.

Bij de meeste argumenten die van beide zijden in deze kwestie worden aangevoerd, gaat het om verwachtingen en onbewezen extrapolaties, maar vooral ook om emoties. Die zijn weliswaar moeilijk meetbaar, maar niettemin uiterst belangrijk, zoals we dagelijks kunnen zien. Deze week schreef een goed geïnformeerde (ongelovige, tegen politieke islam) Turkse collega mij: ,,Turken zijn nu eenmaal anders dan jullie: warmbloedig, gemakkelijk te beïnvloeden. Er bestaan bij ons zeker te hoog gespannen verwachtingen over het EU-lidmaatschap, maar dat kan ook positief motiverend werken.

Als Turkije zou worden afgewezen, vrees ik het zwartste scenario. Men zal zich verraden voelen, het zal het einde van deze regering betekenen en er zal chaos komen, met als uitkomst een hetzij fundamentalistisch, hetzij seculiernationalistisch, maar in elk geval antidemocratisch regiem.''

Is het begrip `globalisering' dan voorbijgegaan aan hen die vrezen dat Europa's grenzen over de Bosporus naar het Oosten verlegd zullen worden? Zijn wij ook nu al niet (al of niet dankzij Bush) tot over onze oren betrokken bij de conflicten in het Midden-Oosten?

Als de Turken nu `een datum' wordt gegeven, zal het nog 10 tot 15 jaar duren voordat het lidmaatschap een feit is. Niemand kan voorzien hoe de wereld er dan uit zal zien, maar in die tijd kunnen verstandige politici veel in de goede richting helpen sturen. Als Cuperus' advies wordt opgevolgd zullen zij elke greep op de situatie verliezen.

    • E.J. Dorhout Mees