Turkije in EU is paard van Troje binnenhalen? 1

Zelden heb ik in deze krant een artikel over de zaak Turkije/EU gelezen dat zo helder en treffend is als dat van René Cuperus op 30 september. Het is alleen jammer dat zijn woorden niet uit de mond komen van serieuze en invloedrijke figuren uit de politieke elite, vaak te laf om hun ware gevoelens over deze kwestie te uiten.

Wat de kloof betreft tussen die elite en de publieke opinie die Cuperus noemt, die kloof wil de politiek juist zo houden, om uiteindelijk zijn zin te krijgen, zelfs als de consequenties daarvan voor heel Europa rampzalig zullen zijn.

Toen jaren geleden het voorstel voor een openbaar referendum over het wel of niet van een EU werd afgewezen, las ik in deze krant dat, volgens Den Haag, het Nederlandse volk ,,politiek onvolwassen was'' om hierover te stemmen.

Hetzelfde, vrees ik, zou gebeuren met een referendum over Turkije. Maar Europa (en onder meer Nederland), dat weinig blijkt te weten noch blijkt te willen leren van zijn eigen geschiedenis én fouten, is al generaties lang bezig met het binnenhalen van Trojaanse paarden, waarvan het toetreden van Turkije tot de EU een van de grootste ooit is. Wie het niet ziet of wil zien, is of dom of gewoon blind.