Tuinders pakken lichthinder aan

Glastuinders gaan de lichthinder voor de omgeving drastisch beperken. Vanaf 2008 wordt 95 procent van alle licht boven de kassen afgeschermd, tenzij uit onderzoek blijkt dat dit percentage niet kan worden gehaald. Ook zullen de tuinders de bestaande regels en wetten beter naleven.

Dit staat in een plan van aanpak dat LTO Nederland en de Stichting Natuur en Milieu hebben opgesteld. Het plan zou vanmiddag gepresenteerd worden. De afspraken gelden vooral voor kassen in de buurt van woningen. In natuurgebieden zijn kassen ongewenst, tenzij ze voor de volle honderd procent zijn afgeschermd.

Lichthinder is de afgelopen jaren toegenomen door gebruik van krachtige lampen die de groei van bloemen, planten en groente bevorderen. Vooral rozentelers en tomatenkwekers maken 's avonds en 's nachts gebruik van deze zogenoemde assimilatieverlichting. Nederland is een van de meest lichtvervuilde landen ter wereld, stellen LTO en Natuur en Milieu, en de glastuinbouw veroorzaakt bijna de helft van het naar boven uitstralende licht.

De tuinbouwsector maakt gebruik van groeilicht om het hele jaar door kwalitatief goede producten te kunnen leveren.

De meeste glastuinders zijn nu al verplicht de zijgevels van hun kassen na zonsondergang af te schermen. Ook moeten zij in de wintermaanden een zogenoemde donkerteperiode aanhouden van acht uur 's avonds tot middernacht om te voorkomen dat licht naar boven uitstraalt. Na middernacht mogen de lampen weer aan. De afspraken tussen LTO en Natuur en Milieu voorzien in een stappenplan om uiteindelijk ook het licht boven de kassen na middernacht met 95 procent te reduceren. Daartoe moeten tuinders ook de bovenzijde van de kassen afschermen. Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre dit lukt zonder schade aan de gewassen. Veel schermen houden vocht en warmte tegen en dat kan leiden tot schimmelvorming, aldus LTO. Anderzijds kan een bovenscherm ook energiebesparend werken.

Een ander argument voor glastuinders om met de afspraken in te stemmen is dat de sector maatschappelijk verantwoord zegt te willen ondernemen. De aanschaf van een bovenscherm kost een glastuinbouwbedrijf als snel 100.000 euro, zegt een woordvoerder van LTO-Nederland. LTO en Natuur en Milieu vragen het rijk het plaatsen van bovenschermen fiscaal te ondersteunen.