Stormloop op vervroegd pensioneren

De kabinetsplannen voor de afschaffing van prepensioen hebben een stormloop veroorzaakt op de regeling voor vervroegd uittreden bij pensioenfonds ABP.

Tot en met september hebben bijna 20.000 werknemers bij de rijksoverheid zich aangemeld voor prepensioen. In 2003 was dat ruim 15.000. ,,Er is sprake van paniek bij mensen naar aanleiding van de plannen van het kabinet'', zegt beoogd voorzitter E. Snoey van AbvaKabo FNV, de grootste bond bij overheid en onderwijs. ,,Ik kan wel tegen mensen zeggen dat zij nog tijd genoeg hebben, maar ze vertrouwen het niet meer.''

De snel stijgende uitstroom is opmerkelijk omdat de rijksoverheid als een van de eerste bedrijfstakken te maken krijgt met de gevolgen van de vergrijzing en het kabinet mensen juist later wil laten stoppen met werken, niet eerder. Het personeelsbestand van de overheid is veel vergrijsder dan in de rest van de beroepsbevolking, zei directievoorzitter J. Neervens gisteren op een bijeenkomst van ABP, waar hij de groeiende uitstroom van rijkspersoneel noemde. De gevolgen van de vergrijzing bereiken hun piek in Nederland in 2030, zei Neervens, maar bij de overheid gebeurt dat al vanaf 2008. Uit cijfers van ABP blijkt dat bijna 34 procent van de beroepsbevolking ouder is dan 45 jaar, tegenover bijna 47 procent bij de overheid en in het onderwijs.

De animo van de vervroegde uittreders geeft onderhandelaar pensioenen J. Veringa van de overheidswerkgevers extra kopzorgen. ,,Er zijn de komende vier jaar 70.000 extra leraren nodig. Die komen niet van de opleidingen.''

De overheidswerkgevers willen meer mensen aan het werk houden door de overgangsregeling bij de afschaffing van prepensioen te beperken en een bijdrage aan de kosten te vragen van de deelnemers.

Het groeiend aantal medewerkers dat eerder met werken stopt, maakt de regeling niet duurder, zegt een woordvoerder van ABP. Eerder dit jaar verhoogde het Pensioenfonds Metaal en Techniek de leeftijd voor vervroegd uittreden van 55 naar 60 jaar om een stormloop te voorkomen.

ABP gaat onderzoek doen naar de motieven van de mensen die nu eerder wil stoppen, maar een woordvoerder zet de groei van het aantal af tegen trend van vergrijzing bij de betrokken werkgevers. Verder heeft de rijksoverheid oudere ambtenaren gestimuleerd eerder te stoppen, waarbij de werkgever een financiële bijdrage levert aan de overbrugging van het inkomen tot het pensioen.

PREPENSIOEN: pagina 18