Oppositie en bonden ijveren voor referendum

De drie vakcentrales FNV, CNV en MHP bereiden samen met de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP een referendum voor over het schrappen van het prepensioen. De betrokken organisaties bereikten daarover gisteravond een principeakkoord.

3 en 18