Onderzoek naar toekomst van de landbouw

Dagelijks stoppen acht Nederlandse boeren met hun bedrijf vanwege strengere regels en lage prijzen. Drie hiervan zijn melkveehouders. Er komt een onderzoek naar het effect dat deze trend heeft voor de Nederlandse landbouw en het platteland. Dat heeft minister Veerman van Landbouw gisteren in overleg met de Tweede Kamer aangekondigd. Ook de rol die de overheid daarin kan of moet spelen, wordt onderzocht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zal iedere twee jaar de 'Staat van het Platteland' opstellen, dat de stand van de economie van het platteland weergeeft in cijfers.