Nieuwe vakbond huisartsen

Ruim vijfhonderd huisartsen die ontevreden zijn met het beleid van hun vakbond LHV hebben een nieuwe bond opgericht: de Eerste Landelijke Huisartsengroep. Belangrijkste strijdpunt van de nieuwe bond is het afschaffen van de individuele, continue zorgplicht voor de huisarts. De nieuwe bond is ook tegen het invoeren van marktwerking in de zorg en, net als de LHV, tegen het onderbrengen van de huisartsenhulp in de `no claim'. De artsen vrezen dat zij er daardoor in hun persoonlijke inkomen, gemiddeld ruim 100.000 euro, op achteruit gaan.