Meevaller bij aanbesteding Betuweroute

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft opnieuw een meevaller bij de aanleg van de Betuwelijn. Dat meldt minister Peijs (Verkeer) in de zestiende voortgangsrapportage over het project. De meevaller als gevolg van gunstige aanbestedingen bij de tunneltechnische werken bedraagt 117 miljoen euro. Eerder dit jaar meldde de minister dat de kosten van diverse werkzaamheden ruim 160 miljoen euro lager uit waren gevallen. Uit de rapportage aan de Tweede Kamer blijkt ook dat tegelijk op verschillende onderdelen met tegenvallers (risico's) voor een totaal van ruim 300 miljoen rekening moet worden gehouden.