Kwart van bedrijven beheerst risico's

Slechts een op de vier beursgenoteerde bedrijven verklaart momenteel dat de interne risico- en controlesystemen op orde en effectief zijn. Driekwart van de ondernemingen doet daar momenteel geen uitspraak over in weerwil van de code Tabaksblat voor goed ondernemersgedrag die voorschrijft dat bedrijven moeten melden dat zij over zo'n systeem beschikken.

Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van de naleving van de gedragscode voor het bedrijfsleven door het Nederlandse Instituut voor Corporate Governance. Oud-Unileverbestuurder M. Tabaksblat zei vanochtend bij de presentatie van de studie zich hier niet over te verbazen, want ,,de bedrijven zijn zich zeer bewust van de consequenties van zulke uitlatingen''.

Tabaksblat toonde zich blij verrast met de wijze waarop het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid met de code omgaan, ook al is deze officieel nog niet van toepassing. ,,Dit onderzoek is prematuur en toch is nu al duidelijk hoe positief er op de code gereageerd is.'' Van 80 onderzochte beursfondsen wijdde 93 procent van de vennootschappen een hoofdstuk aan de nieuwe gedragscode in het jaarverslag over 2003. En 81 procent van de ondernemingen agendeerde het onderwerp dit jaar al bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Bedrijven, die gemotiveerd mogen afwijken van de code, deden dat het afgelopen jaar het meest bij de aanbevolen benoemingstermijn van 4 jaar voor bestuurders en bij de aanbevolen ontslagvergoeding van de code Tabaksblat. Meestal verwijzen bedrijven voor hun gedrag naar reeds gesloten contracten met bestuurders, maar Tabaksblat relativeerde die reden vanochtend. ,,Over het openbreken van contracten moeten we niet zo dramatisch doen. In Engeland werden destijds bij de introductie van een code ook veel contracten opengebroken.'' Volgens Tabaksblat ,,moet er nog heel wat water onder de brug stromen'' voordat professionele beleggers hun stemgedrag verantwoorden.