Kostwinnerschap is niet zo ouderwets

Zo ouderwets is het kostwinnerschap niet (NRC Handdelsblad, 25 september). Pas in 1990 werd de economische zelfstandigheid voor vrouwen door de Wet op de verplichte arbeidsparticipatie voor vrouwen geïntroduceerd. Degenen, die toen 18 waren, zijn nu pas 34. En vanaf datzelfde jaar mochten vrouwen en (vrouwelijke) deeltijdwerkers niet meer uitgesloten worden van pensioenopbouw.

Tot 1990 heerstte daardoor in Nederland nog heel conservatief het kostwinnerprincipe. Zo hoefden ook alleenstaande vrouwen met kinderen met een bijstandsuitkering nog niet aan de arbeidsmarkt deel te nemen.

Tot in de 70er jaren was het zelfs zo, dat vrouwen moesten stoppen met werken (onderwijs, verkoop) als zij trouwden. En konden zij wel blijven werken, dan werden zij tot in de 80er jaren vaak niet toegelaten tot de pensioenfondsen. Veel vrouwen, die hiervan de dupe zijn geworden, dreigen nu voor de tweede maal een lege portemonnee te krijgen, als die onzalige maatregel van de pensioenfondsen om nabestaanden, zelfs stiekem achter de rug om van de partner, uit te sluiten van een nabestaandenpensioen.

Wellicht hebben de Rooie vrouwen zichzelf te vroeg opgeheven. Er is werk aan het pensioensrecht!

    • E. Eykema
    • Consultant Ouderen