`Heilige Franciscus van Assisi pro-oorlog'

Was de heilige Franciscus een vredesactivist of zou hij de preventieve oorlog in Irak hebben gesteund?

Gisteren was het Sint Franciscusdag. In Nederland is dat dierendag, omdat de heilige Franciscus volgens de legende met de dieren sprak. In Italië is 4 oktober het feest van de nationale schutspatroon, de heilige Franciscus.

Traditioneel trekken vertegenwoordigers uit alle klassen deze dag naar Assisi, de plek van waaruit Franciscus opereerde. Als altijd brengt een hoogwaardigheidsbekleder namens de Italianen zijn groet over aan de nationale heilige. Dit keer was dat Gianfranco Fini, Italië's vice-premier en leider van de post-fascistische partij Alleanza Nazionale.

Franciscus was volgens hem een echte makelaar in vrede. Hij werkte aan de vrede tussen sociale klassen, tussen steden, tussen clerus en volk en tussen kerk en staat. ,,Dit wordt bevestigd door het feit dat hij nooit het recht op zelfverdediging van het individu en de gemeenschap heeft veroordeeld. Hij heeft ook nooit het gebruik van wapenen ter verdediging van de zwakken ontraden.''

Aanvankelijk leidde de tekst tot weinig commotie. De gasten schoven met 380 personen aan tafel in de refter. De regio Abruzzo levert de olie die dit jaar de eeuwige vlam op het graf van de heilige zal voeden. En onderwijl herlas Rosa Bindy, ex-minister van de linkse oppositie, de tekst van vice-premier Fini. Ze ontplofte zowat.

,,Het is triest dat het leven van onze heiligen ten prooi valt aan geschiedvervalsing. De poging om Franciscus en zijn preken gelijk te stellen met Realpolitik is een belediging van diens keus voor onvoorwaardelijke geweldloosheid in dienst van de vrede.''

Voorzitter van de Groenen Alfonso Pecoraro Scanio deed er nog een schepje bovenop. ,,Terwijl de situatie in Irak steeds dramatischer wordt, probeert Fini de heilige Franciscus te gebruiken en om te bouwen tot de schutspatroon van de bezetting in Irak. Hij moest zich schamen.''

Padre Colli de bewaarder van het klooster, reageerde naar afloop relativerend. ,,Politici hebben de `arme ziel van Assisi' [Franciscus] sinds ze hier komen gebruikt in het licht van hun problemen. Ze hebben hem altijd overspoeld met gedeeltelijke en uit hun context getrokken interpretaties.''