Grachten blijven toch dicht

Het plan in Amsterdam om enkele gedempte grachten in de Jordaan weer open te graven, is voorlopig uitgesteld. De PvdA- en de VVD-fractie van het stadsdeel centrum willen eerst met de bewoners en ondernemers van de betreffende straten overleggen over de ontwikkeling van de buurt.

Afgelopen week hield het dagelijks bestuur van het stadsdeel centrum, bestaande uit PvdA, VVD en D66, een inspraakavond over het plan om de Westerstraat of de Elandsgracht weer uit te graven. Volgens PvdA en VVD toonde deze avond aan dat er niet voldoende draagvlak is en er daarom eerst met de betrokkenen over een ,,buurtvisie'' gesproken moet worden. De PvdA vindt het uitgraven van een van de straten nog steeds een goed idee, maar vindt wel dat de bewoners er achter moeten staan en dar ,,de ondernemers niet over de kop gaan''. De VVD wil dat de buurtvisie eind januari gereed is.

Het plan van wethouder Guido Frankfurther (D66) behelst het uitgraven van de Elandsgracht of de Westerstraat. Hiermee wil de wethouder de oude structuur herstellen. Onder de nieuwe gracht moet een parkeergarage komen. De gracht zal acht meter breed worden.

Het idee van Frankfurther is onder bewoners zeer omstreden omdat zij bang zijn jaren met een bouwput opgescheept te worden en zij er geen vertrouwen in hebben dat de gracht meer dan een sloot zal worden. De ondernemers vrezen dat veel zaken failliet zullen gaan. De marktkooplieden die moeten verhuizen, zijn bang voor verlies van klandizie.