Gevangenen eisen einde sober regime

Gedetineerden dagen minister Donner (Justitie, CDA) voor de rechter om een einde te maken aan het strengere gevangenisregime dat sinds 1 oktober van kracht is in de penitentiaire inrichtingen.

Het kort geding dient begin volgende maand in Den Haag. De gevangenen klagen over de activiteiten die zijn beperkt. Sinds 1 oktober mogen ze aanzienlijk minder sporten, luchten of aan resocialiseringsprogramma's deelnemen. Afgelopen tijd weigerden gevangennen in verschillende gevangenissen na luchting terug te keren naar hun cel.

,,Het is momenteel erg onrustig in het gevangeniswezen'', aldus Peter Scheffelaar Klots, woordvoerder van de Vereniging van Directeuren van Penitentiaire Inrichtingen. Hij meldt dat gedetineerden afgelopen weekeinde acties hebben gevoerd in verschillende inrichtingen. In één geval gaven de gedetineerden hun verzet op en keerden terug naar hun cel nadat de directie had gedreigd de mobiele eenheid te zullen inzetten. De Vereniging van Relaties van Gedetineerden meldt dat het aantal klachten ,,wel honderd procent'' is gestegen sinds de invoering van het nieuwe regime.

Het kort geding is aangespannen door vijf gedetineerden die momenteel in verschillende gevangenissen een celstraf uitzitten. Volgens advocaat Frencken wordt hun actie gesteund door meer dan honderd gevangenen.

Frencken zegt goede hoop te hebben dat de rechter het nieuwe regime zal terugdraaien, in ieder geval voor gedetineerden die al waren veroordeeld voordat het regime is versoberd. Volgens de raadsman is het nieuwe regime een verslechtering van de condities van de detentie en daarmee ook een verzwaring van de straf. ,,Lopende hun detentie wordt hun straf gewijzigd. En dat mag gewoon niet.'' Volgens Frencken heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich al eerder uitgesproken tegen een tussentijdse verzwaring van straffen.

Minister Donner wil in deze kabinetsperiode 240 miljoen euro bezuinigen op het gevangeniswezen. Dit beleid betekent dat het personeel veel minder contact zal onderhouden met gedetineerden. Volgens Klots zal ook het aantal programma-uren drastisch dalen, de tijd die kan worden besteed aan bijvoorbeeld scholing en resocialisatie.

Klots: ,,De maatregelen zijn doorgeschoten. Het wordt haast onmogelijk om een behoorlijke scholing of voorbereidingsprogramma's aan gedetineerden te geven om ze straks makkelijker kunnen laten terugkeren in de samenleving.''