`Geen discriminatie meer'

Ondernemers mogen bij het aanbieden van producten en diensten voortaan niet meer discrimineren tussen man en vrouw. Zo kunnen eigenaren van appartementencomplexen de verhuur aan mannen of juist vrouwen niet weigeren. Over dit principe hebben de Europese ministers van Sociale Zaken gisteren in Luxemburg overeenstemming bereikt.

Seksediscriminatie bij het werven van personeel werd al eerder verboden. Voor het aanbod van goederen of diensten komen er wel enkele uitzonderingen. Zo zijn de sectoren onderwijs, media en verzekeringen uitgesloten. Zo mag een verzekeraar bijvoorbeeld andere premies vragen voor lijfrentepolissen voor vrouwen, omdat zij langer leven. Daarvoor moet een lidstaat elke vijf jaar wel een uitzondering aanvragen en bewijzen overleggen dat de marktomstandigheden deze discriminatie toelaten.

Het blijft dus ook toegestaan tijdschriften of programma's aan te bieden die speciaal zijn bedoeld voor mannen of vrouwen. Hetzelfde geldt voor cursussen. Ook zogeheten `blijf-van-mijn-lijf-huizen' voor mishandelde vrouwen zijn van het principe uitgezonderd. Tevens zijn er uitzonderingen voor de privé- of familiekring, bijvoorbeeld bij de verhuur van kamers. Een weduwe die per se een kamer aan een vrouw wil verhuren, mag dit blijven doen.

De EU-bewindslieden stemden gisteren unaniem in met dit compromisvoorstel van minister De Geus van Sociale Zaken, die het beraad voorzat. Alleen Duitsland onthield zich van stemming, maar dat beïnvloedde de besluitvorming niet. Het Europees Parlement moet in december pro forma nog wel een advies uitbrengen, maar kan de regeling niet meer tegenhouden.

Er zijn nog een aantal open eindjes aan de regeling. Zo is er een probleem in Polen, waar vrouwen minder betalen voor een kaartje voor een voetbalwedstrijd. Dat gebeurt om mannen in het stadion kalm te houden. Het is de vraag of dat nog mag. Verder mogen zogeheten `proppers' in Spanje jongeren niet langer naar discotheken lokken met het aanbod dat meisjes gratis entree krijgen.