Frankrijk mag imam toch uitwijzen

Frankrijk gaat de imam Abdelkader Bouziane opnieuw het land uitzetten na gisteren door de Raad van State in het gelijk te zijn gesteld ten aanzien van een eerdere uitwijzing. Bouziane woonde sinds mei weer in Frankrijk nadat een bestuursrechter zijn uitzetting in april in een kort geding onrechtmatig had verklaard.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Dominique de Villepin tekende daarop hoger beroep aan bij de Raad van State. Enkele uren na de bekendmaking van de uitspraak van de Raad kondigde de minister aan ,,alle noodzakelijke maatregelen'' te zullen treffen om Bouziane opnieuw naar Algerije, zijn land van herkomst, uit te wijzen.

Bouziane (52), inwoner van het nabij Lyon gelegen plaatsje Vénissieux, kwam in april in opspraak door een interview met het maandblad Lyon Mag. Daarin verdedigde hij de ongelijkheid tussen man en vrouw en veelwijverij en zei hij dat ,,volgens de Koran een man zijn echtgenote [mag] slaan''. De imam werd enkele dagen na publicatie van het interview het land uitgezet. Het ging om een spoedprocedure naar aanleiding van een uitzettingsbevel dat het ministerie van Binnenlandse Zaken al in februari had doen uitgaan wegens de opruiende preken van de imam. Die werden `een gevaar voor de openbare orde' geacht.

Het ministerie baseerde zijn oordeel deels op de bevindingen van de geheime dienst, die geconcludeerd had dat de imam `direct of indirect' banden had met terroristische organisaties. De bestuursrechter hield geen rekening met deze bevindingen, omdat die waren vastgelegd in zogeheten `blanco verslagen'. Dit zijn rapporten van de geheime dienst, die om redenen van discretie worden ondertekend noch gedateerd. De Raad van State heeft deze wel in zijn afweging betrokken, zonder zich uit te spreken over de inhoudelijke juistheid.

De al twintig jaar in Frankrijk wonende Bouziane heeft een verblijfsvergunning voor tien jaar. Hij is vader van zestien in Frankrijk geboren en dus Franse kinderen. Tien van die kinderen, van twee moeders, zijn minderjarig. Bij een eventuele bodemprocedure over de uitwijzing kunnen deze omstandigheden in het voordeel zijn van de imam. Begin dit jaar werden ook enkele andere imams uitgezet.