Fractie LPF in de Kamer valt uiteen

De LPF-fractie in de Tweede Kamer is uiteengevallen. Dat gebeurde nadat de rechtbank in Den Haag bepaalde dat de fractie niet langer de naam van de Lijst Pim Fortuyn mag gebruiken en bekend werd dat fractieleider Herben zich weer had aangesloten bij de LPF.

In augustus was de fractie wegens disfunctioneren van het partijbestuur collectief uit de LPF gestapt. De partij eiste vervolgens in kort geding dat de fractie niet langer de naam van de LPF mag gebruiken. De Haagse rechtbank oordeelde vanmorgen dat de LPF-fractie zich niet langer zo mag noemen. Ook buiten de Kamer mogen de uitgetreden fractieleden zich niet langer van de naam Lijst Pim Fortuyn bedienen.

Herben meldde zich gisteren weer als lid van de LPF om ,,een laatste verzoeningspoging te wagen''. Volgens hem gebeurde dat op verzoek van de overgebleven twee bestuursleden en van de financiers van de partij. Herben wil drie maanden de tijd om een nieuw bestuur samen te stellen dat ,,de LPF er weer helemaal bovenop zal helpen''. Fractiegenoot en oud-minister Nawijn maakte vanmorgen bekend voor zichzelf te beginnen omdat hij niets ziet in het initatief van zijn fractievoorzitter.

Herben gaat zelf deel uitmaken van het partijbestuur, ,,als voorzitter of vice-voorzitter''. Volgens de LPF-fractievoorzitter is dat ,,niks bijzonders, Jan Marijnissen (fractievoorzitter van de SP, red.) doet het ook zo''..

Herben vindt het besluit van ruim zes weken geleden om het lidmaatschap op te zeggen, achteraf ondoordacht. ,,Ik was daar toen al tegen, maar ben meegegaan omdat ik een nieuwe politieke beweging een kans wilde geven. Voor een groep-Nawijn of groep-Herben voel ik helemaal niks'', aldus Herben.

Terwijl Herben vanochtend zijn besluit toelichtte, maakte zijn fractiegenoot Nawijn bekend dat hij zelfstandig verder gaat. Nawijn ziet wel mogelijkheden voor een brede populistische beweging onder zijn leiding, zei hij in een toelichting op zijn besluit.

Of andere fractieleden hem zouden volgen was niet duidelijk, dat zou in de fractievergadering tussen de middag duidelijk worden. Herben zelf verwachtte zes van de acht collega's mee te krijgen. Volgens hem wil voormalig LPF'er Eerdmans liever met Wilders verder, die onlangs uit de VVD-fractie stapte. ,,Misschien stapt er nog iemand over naar deze splinter'', aldus Herben.

Eerdmans ontkende overigens dat hij van plan was over te stappen naar de groep-Wilders.