`Conflict Airbus en VS oplossen'

De beoogd eurocommissaris voor Handel, Peter Mandelson, heeft de Verenigde Staten gisteren gewaarschuwd in het conflict over de subsidies aan vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus niet naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te stappen. Hij zei verder de Doha-ronde voor handelsliberalisering in 2006 te willen afronden. Mandelson maakte zijn opmerkingen tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement.

Volgens de Britse kandidaat-commissaris zal de EU niet aarzelen een tegenklacht bij de WTO in te dienen, wanneer de VS een klacht over Airbus aanhangig maakt. ,,Ik hoop dat het conflict buiten de WTO kan worden gehouden'', zei hij. Washington dreigde vorige week na een bezoek van huidig handelscommissaris Pascal Lamy opnieuw naar de WTO te stappen met een klacht over subsidies aan Airbus. Mandelson zei gisteren na de hoorzitting tegen verslaggevers ,,vol vertrouwen'' te zijn over de EU-positie en een eventuele tegenklacht. Maar volgens hem is het veel beter wanneer de EU en de VS hun conflict onderling oplossen.

In 1992 kwamen beide partijen een steunregime overeen voor het Europese Airbus en het Amerikaanse Boeing. Sindsdien heeft Airbus zijn marktaandeel tot de helft opgevoerd. Volgens het akkoord mag de EU via rentedragende leningen eenderde bijdragen in de ontwikkelingskosten van nieuwe vliegtuigen, terwijl de indirecte Amerikaanse steun via militaire en ruimtevaartprogramma's maximaal 3 procent van de omzet in burgervliegtuigen mag bedragen. Washington wil aanpassing van het akkoord, maar de EU wil dat dan ook andere subsidies aan Boeing worden aangepakt.

Mandelson noemde afronding van de Doha-ronde voor handelsliberalisering een topprioriteit. ,,Onze hoop is dat we kunnen afronden in 2006'', zei hij. Eerder had Brussel nog aangegeven dat een akkoord mogelijk in 2005 kon worden bereikt. Mandelson gaat ervan uit dat op een ministersconferentie eind 2005 in Hongkong voldoende vooruitgang kan worden geboekt. Hij onderstreepte dat ,,andere landen en met name de Verenigde Staten'' het EU-aanbod om alle exportsubsidies in de landbouw te schrappen met eenzelfde stap moeten beantwoorden. ,,Als dat niet gebeurt zouden de voordelen [van de Doha-ronde] voor ontwikkelingslanden aanzienlijk worden gereduceerd, aldus de Britse socialist. Hij zei geen ,,simplistische liberaal'' in handelspolitiek te zijn. Liberalisering is volgens hem geen doel op zichzelf ,,maar een middel om de levens van mensen te verbeteren''. Hij onderstreepte dat de armste landen een aparte behandeling moeten krijgen.

Mandelson stelde dat multilaterale akkoorden de voorkeur verdienen boven bilaterale handelsovereenkomsten. Hij vindt dat de WTO moet worden hervormd om de geloofwaardigheid en efficiency te verbeteren.