Bezuiniging levert 60 mln euro op

Het grotendeels schrappen van de vergoeding voor zogeheten zelfzorgmiddelen (medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn), zoals paracetemol, levert dit jaar inderdaad een besparing op van ruim zestig miljoen euro. Dit blijkt uit berekeningen van de Stichting Farmaceutische Kengetallen op basis van de cijfers in het eerste half jaar. In totaal gaat er bij de apothekers en apotheekhoudende huisartsen voor zo'n 170 miljoen euro aan zelfzorgmiddelen over de toonbank.