Volleybalbond krijgt snel eigen profsectie

Met ingang van het seizoen 2005/2006 krijgt de Nederlandse volleybalbond (NeVoBo) een profsectie, waaronder zes nationale teams en alle eredivisieclubs zullen ressorteren. Daarmee wordt een convenant, dat de Vereniging Topvolleybal (VTV), de belangenorganisatie van de eredivisieclubs, en de NeVoBo kortgeleden hebben gesloten, versneld uitgevoerd.

Aanvankelijk zou de sectie met ingang van het seizoen 2006/2007 worden opgericht, maar de versnelde ontmanteling van Pro Volley, de beheersstichting van de nationale ploegen, heeft de urgentie verhoogd. De organisatie die nog maar anderhalf jaar bestaat, verkeert in grote financiële problemen, waardoor de NeVoBo in samenspraak met de raad van commissarissen van Pro Volley tot sanering heeft besloten.

De volgende stap wordt dan de invoering van een profsectie, vertelde VTV-voorzitter Frans de Jong en tevens manager van de Apeldoornse club Dynamo, gisteren in Almere bij de wedstrijden om de Super Cup. Hij deelde mee dat volgende week NeVoBo en VTV gaan praten over het te volgen uitvoeringsschema en de te kiezen beheersvorm.

De Jong: ,,Bij ondertekening van het convenant was afgesproken dat de profsectie stap voor stap, via modules, zou worden ingevoerd. Door de onhoudbare situatie bij Pro Volley wordt alles evenwel anders. We wisten dat het niet goed ging met Pro Volley, maar dat de financiële situatie dermate ernstig is dat opheffing onomkeerbaar is, heeft ook ons pijnlijk verrast.'' De Jong heeft wel een verklaring voor de liquiditeitsproblemen van Pro Volley, waar na algemeen directeur Hans Hein inmiddels ook technisch directeur Toon van der Burgt zijn functie heeft neergelegd. Naar zijn oordeel was de leiding incapabel en heeft zij de financiële risico's onvoldoende afgedekt.

Volgens Harry de Haas, al 44 jaar in diverse functies betrokken bij de Amstelveense club AMVJ, kenner van het Nederlandse volleybal en een man met een groot netwerk, is het geen toeval dat steeds dezelfde clubs (financiële) problemen hebben en ook steeds dezelfde personen klagen ,,dat er geen geld uit de markt is te halen''. Naar zijn mening ligt het aan de kwaliteit van de bestuurders die de afgelopen zeven jaar de leiding over de nationale volleybalploegen hebben gehad; die waren niet in staat het vertrouwen te winnen van potentiële sponsors, iets waarin de toonaangevende clubs keer op keer wel slagen. Dat moet te denken geven, vindt De Haas, die als verzachtende omstandigheid aanvoert dat Nederland geen topsportcultuur kent. De Haas: ,,In elk ander land zou een olympische gouden medaille voor de volleybalploeg vele deuren hebben geopend, behalve in Nederland. Die plak is net zo veel waard al mijn oma er voor wil geven. Weinig dus.''

Met de profsectie komt een oude wens van de eredivisieclubs in vervulling om hun invloed te vergroten. Op het beleid van Pro Volley en haar voorganger, de inmiddels failliete Stichting Topvolleybal Nederland (TVN), hadden de club geen controle; hun rol bleef beperkt tot die van leverancier van internationals. Die positie aan de zijlijn was de VTV een doorn in het oog. Nu twee keer op rij een beheersstichting moet worden opgedoekt en er binnen de NeVoBo met de nieuwe voorzitter Hans Nieukerke een frisse wind is gaan waaien, zien de clubs hun kans schoon om zaken te doen. Zij hopen op deze manier te bereiken dat meer clubs overgaan tot professionalisme.

De Jong: ,,Wij willen via de profsectie de kwaliteit van de clubs, en daarmee de eredivisie, verhogen. Dat is in ieders belang, ook die van de nationale teams. De NeVoBo ziet dat ook in. Gelukkig voert voorzitter Nieukerke een strakkere koers dan zijn voorganger Herman van Zwieten. Hij heeft goede ideeën en is bereid impopulaire maatregelen te nemen; dat spreekt ons als clubs aan. De NeVoBo is eindelijk weer een partner waar we zaken mee kunnen doen. Van Zwieten was te veel een politicus. Nieukerke is dat weliswaar ook, maar bepaald van een ander niveau. De achterkamertjes zijn verdwenen en met interim-directeur Ted van der Valk heeft hij bovendien krachtdadig persoon aangesteld.''

Inmiddels wordt er achter de schermen door clubs, invloedrijke trainers en de bond gewerkt om er voor te zorgen dat de stopgezette trainingen van de nationale mannenploeg zo snel mogelijk hervat kunnen worden. Als gevolg van geldgebrek heeft Pro Volley de trainingen geschrapt en is het contract met mannencoach Bert Goedkoop opgeschort. Volgens Peter Blangé, trainer van landskampioen Nesselande, ziet er naar uit dat eind deze maand de internationals hun trainingen kunnen hervatten.