Vakbonden: stakingen in alle sectoren

De vakcentrale FNV gaat de komende maanden stakingen organiseren in alle sectoren van Nederland. Zij sluit bemiddeling in het conflict met het kabinet uit zolang het kabinet geen concessies wil doen.

SER-voorzitter Wijffels vreest dat succesvolle stakingen de loonkosten zullen opdrijven. Dan dreigen twee hoofddoelstellingen van dit kabinet, loonmatiging en langer doorwerken, te mislukken.

Dit weekend demonstreerden meer dan 200.000 mensen tegen het kabinetsbeleid. De demonstratie georganiseerd door de vakbeweging; ook andere maatschappelijke organisaties, zoals de oppositiepartijen, deden mee. De vakbeweging heeft vooral bezwaar tegen de afschaffing van de fiscale subsidie van VUT en prepensioen, maar ook tegen andere ingrepen in de sociale zekerheid.

De FNV zal de komende maanden stakingen organiseren per sector van telkens één dag. ,,We gaan over naar hardere actievormen'', zegt de voorzitter van de grootste vakbond, FNV Bondgenoten, Henk van der Kolk. Ook het CNV blijft actie voeren, maar zegt niet te zullen oproepen tot staking.

De samenwerking tussen de verschillende vakbewegingen voor deze acties zal gebeuren op het niveau van de bonden, niet de vakcentrales, zoals afgelopen zaterdag. Vice-premier Zalm zei in een reactie dat aan de plannen voor VUT en prepensioen niet meer te tornen valt, maar dat hij wel bereid is met de vakbeweging te praten. FNV is daartoe alleen bereid als het kabinet concessies doet op het gebied van prepensioenen. ,,Het heeft alleen zin als je samen vaststelt dat je een probleem hebt en dat je dat wil oplossen'', zei Van der Kolk.

Het CNV is bereid met een bemiddelaar te praten zonder vooraf harde inhoudelijke voorwaarden te stellen. ,,Maar er is maar één persoon acceptabel als bemiddelaar, en dat is Herman Wijffels'', zegt CNV'er Terpstra. Wijffels zegt bereid te zijn als bemiddelaar op te treden. PvdA-fractievoorzitter Bos zal vice-premier Zalm morgen in de Kamer vragen het conflict met de vakbeweging op te lossen. De regeringsfracties steunen Zalm in zijn weigering om nogmaals over VUT en prepensioen te onderhandelen.

Portretten en reportagepagina 3

hoofdartikelpagina 9