`Turkije is bereid 15 jaar te wachten'

De Turkse premier Erdogan heeft er geen moeite mee als de onderhandelingen over troetreding tot de Europese Unie tien tot vijftien jaar gaan duren. In het laatste geval zou Turkije in 2019 volwaardig EU-lid worden.

Erdogan zei dit gisteren in Berlijn tijdens een toespraak voor Duitse en Turkse ondernemers. De woorden van Erdogan werden direct uitgelegd als een geruststellend signaal aan de zeker ook in Duitsland groeiende groep critici van een Turks lidmaatschap van de Europese Unie.

Woensdag komt de Europese Commissie met de langverwachte beoordeling over Turkije's geschiktheid voor het beginnen van onderhandelingen over toetreding. De voorbije weken hebben de hoofdrolspelers er geen misverstand over laten bestaan dat het dagelijks bestuur van de Europese Unie zal uitspreken dat Turkije daar klaar voor is. Een definitief besluit hierover zullen de 25 regeringsleiders van de EU-landen in december nemen tijdens hun top in Brussel.

Europees commissaris Günter Verheugen (Uitbreiding) heeft gisteren in een vraaggesprek met de Duitse blad Bild am Sonntag gezegd dat de Commissie ondanks de positieve aanbeveling met een ,,zeer kritisch'' rapport over Turkije zal komen. ,,Veel kritischer dan waarnemers verwachten'', aldus Verheugen.

Het gaat daarbij om de beantwoording van de vraag of Turkije voldoet aan de zogeheten `Kopenhagen-criteria'. Dit zijn de eisen die de Europese Unie in 1993 opstelde voor kandidaat-lidstaten. Ze liggen onder andere op het gebied van democratie, rechtsstaat, mensenrechten en economie. Volgens uitgelekte versies van het ontwerp-rapport van de Europese Commissie is er in Turkije nog altijd sprake van martelingen. Ook worden daarin kritische kanttekeningen geplaatst bij de vrijheid van meningsuiting. Het aanhoudend geweld tegen vrouwen wordt als een serieus probleem bestempeld, terwijl er ook kritiek wordt geuit op de mate van godsdienstvrijheid.

Maar tegelijkerijd zou worden gesignaleerd dat door de Turkse overheid allerlei maatregelen zijn genomen om het rechtssysteem in overeenstemming te brengen met de Europese criteria. Dit is bepalend voor het oordeel van de Europese Commissie.

Het dagelijks bestuur zal woensdag naar verwachting geen datum noemen wanneer de onderhandelingen met Turkije kunnen beginnen. Dit wordt overgelaten aan de regeringsleiders.