Speeltuinwerk

Een speeltuin langs de snelweg. Schommels. Een zwembad. Een materiaalhok met daarop geschreven: `lenen is ook terugbrengen, niet terugbrengen is ook lenen'. Twee speeltuinwerkers die kinderen van vier tot twaalf jaar professioneel begeleiden. Elke dag van tien tot vijf uur. Ziedaar de Kameleon, een van de Utrechtse speeltuinen die vanaf komend jaar door geldgebrek de openingstijden moeten terugbrengen tot slechts drie middagen per week. Om de personeelskosten te drukken.

Bewoners van de Utrechtse wijken Hoograven en Lunetten zijn boos. Een actiegroep heeft tweeduizend handtekeningen verzameld tegen de plannen en gaat over twee weken de gemeenteraad toespreken. Het belang van een gratis speeltuin is groot. ,,Op een speeltuin word je opgevoed'', zegt Corinne Bekker, een van de ouders uit een actiegroep voor behoud van speeltuin Fort Luna in Lunetten, niet ver van de Kameleon. ,,Kinderen hebben een plek nodig om zonder ouders maar wel in een veilige omgeving te spelen.''

Drie welzijnsorganisaties hebben agogen in dienst voor het speeltuinwerk. Is dat nodig? Jazeker. ,,Kinderen zijn steeds minder in staat om samen met anderen te spelen, daar hebben ze professionele hulp bij nodig'', zegt Gerda Wagemakers, productgroepleider bij welzijnsorganisatie Portes. Speeltuinwerker Marjolijn Rijkse: ,,Kinderen zitten niet alleen op school maar ook op voetbal, dansles, dwarsfluitles en naschoolse opvang. Ze moeten al zo veel. Zomaar op straat spelen is er niet meer bij. Bij ons kunnen ze creatief, vrij en veilig spelen.'' De spelleiders hebben bovendien een signalerende functie. ,,Ze zien wat voor jongeren er rondlopen'', zegt bewoner Corinne Bekker. En vergeet ook het bevorderen van cohesie niet. Rijkse: ,,Kinderen uit verschillende culturen en sociale lagen komen met elkaar in contact.''

Is het wel zo'n ramp dat de speeltuinen niet meer elke dag open zijn? Overdag zitten de kinderen toch op school? Dat ligt anders, zegt actievoerder Bekker. ,,Peuters en dreumesen hebben óók een plek nodig. En 's middags zitten de grote kinderen hun in de weg.'' Bovendien slapen veel jonge kinderen 's middags. En als het op een winderige herfstdag niet erg druk is, bedenk dan wel dat de voorbereidende werkzaamheden toch in volle gang zijn. Speeltuinwerker Marjolijn Rijkse: ,,De speeltuin is een huishouden. Ook als de kinderen er even niet zijn, loopt het huishouden door.''

Wethouder Toon Gispen kan de opwinding goed begrijpen. Jaren geleden heeft de gemeenteraad het aantal speeltuinen op minimaal één per wijk vastgesteld. ,,Maar zonder rekening te houden met de grootte of samenstelling van die wijk.'' Bovendien is de functie van speeltuin gewijzigd. ,,Speeltuinen dragen tegenwoordig bij aan de sociale binding in een wijk, ouders drinken er samen een kopje koffie.'' Gispen belooft een ,,herijking van het speeltuinbeleid''. Die laat nog wel even op zich wachten, zodat voor komend jaar de kwestie nog niet is verholpen. Gispen: ,,Misschien gaan we iets met vrijwilligers doen.''