Rijk akkoord met Zuidplaspolder

Gouda mag in de Zuidplaspolder, het laagste punt van Nederland, vierduizend woningen bouwen. Drijvende woningen en het ophogen van het vloerpeil moeten het risico van wateroverlast beperken. Minister Dekker (VROM) en staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) hebben Gouda daarvoor toestemming gegeven. De nieuwe wijk Westergouwe ligt tussen Gouda en Moordrecht.