Rabobank betwist mandaat van haven

De Rabobank zegt dat het Rotterdamse Havenbedrijf wel degelijk het mandaat had om garant te staan voor miljoenenleningen aan particuliere bedrijven.

Afgelopen vrijdag liet president-commissaris Wim van Sluis van het Havenbedrijf, tevens havenwethouder in Rotterdam, weten dat ex-directeur Willem Scholten ,,onbevoegd'' heeft gehandeld door in dertien transacties voor totaal 180 miljoen euro garanties af te geven voor leningen aan bedrijven van de Nederlandse ondernemer Joep van den Nieuwenhuijzen.

Van Sluis zei dat Scholten solitair optrad. De banken die de garanties hebben geaccepteerd, hadden volgens hem kunnen weten dat de inmiddels vertrokken directeur van het Havenbedrijf onbevoegd was. Het Havenbedrijf weigert, zo werd afgelopen vrijdag duidelijk, de garanties te erkennen.

De Rabobank, een van de vijf banken die door Van Sluis werd genoemd, meldt nu evenwel dat men sinds 2002 driemaal garantstellingen van het Havenbedrijf voor leningen aan particuliere ondernemingen heeft ontvangen, en dat alle leningen zonder problemen zijn afgewikkeld.

In 2002 ging het om tien miljoen euro, vorig jaar werden twee garanties van totaal acht miljoen euro ontvangen van het Havenbedrijf. Deze laatste twee werden door het Havenbedrijf ondertekend door andere medewerkers dan de directeur, aldus de Rabobank. Het ging bovendien om garanties waar Van den Nieuwenhuijzen of diens industriële bedrijvengroep RDM niets mee te maken had.

De garanties behelsden allemaal de expliciete passage dat de ondertekenende medewerkers van het Havenbedrijf het mandaat hadden om dergelijke garanties af te geven, aldus de Rabobank. De garanties zijn volgens de bank per keer steeds door één medewerker van het Havenbedrijf getekend. Ze zijn ,,volledig juridisch getoetst en akkoord bevonden'', aldus de bank. Ook wijst de bank erop dat men ,,niet bekend was met een verklaring van de gemeente Rotterdam dat directeur Scholten niet tekenbevoegd was''.

Over het mandaat van Scholten en het Havenbedrijf was eerder al verwarring. In juni meldde Van Sluis de raad dat Scholten het mandaat had garanties voor 25 miljoen euro af te geven, later noemde hij deze melding ,,achteraf onjuist''.