`Polen in nogal veel opzichten achterlijk'

Polen is in veel opzichten het minst moderne land van Europa, aldus een nieuw Europees statistisch onderzoek dat wordt aangehaald in de Gazeta Wyborcza, de grootste krant van het land. Het is tijd voor ,,diepe reflectie'', schrijft de krant.

Zo hebben van de honderd Polen er 36 een mobieltje, vergeleken met een Europees gemiddelde van 78. Polen staat ook vergeleken met overige nieuwe toetreders tot de Europese Unie onderaan de lijst. Litouwen scoort 47 mobiele telefoons, Slowakije 54 en Tsjechië 84 op de 100 inwoners.

De kosten voor vaste telefoonverbindingen in Polen behoren tot de hoogste in Europa. Tien minuten lokaal bellen kost 1,22 euro, vergeleken met 0,25 euro in Estland en 0,28 euro in Slovenië. Bellen naar de Verenigde Staten, waar miljoenen Poolse migranten wonen, is helemaal duur: 10,50 euro voor tien minuten telefoneren. In de rest van Europa (behalve in Malta) is dat vele keren lager, in Nederland liggen de kosten voor zo'n gesprek zelfs ruim onder de één euro.

Ook wat betreft het aantal kilometers snelweg komt Polen er bekaaid van af. In 2001 werd in totaal 398 kilometers snelweg geteld. Het vergeleken met Polen minuscule Litouwen heeft 19 kilometer méér. Tsjechië – qua bevolkingsaantal vier keer zo klein als Polen – heeft 517 kilometers snelweg. In relatieve termen is het Poolse autosnelwegnet een kwart van het Duitse en een elfde van het EU-gemiddelde.

De Polen zijn volgens het onderzoek wel goed opgeleid. Minder dan tien procent van de scholieren maakt de middelbare school niet af. In Malta en in Portugal is dat de helft van de scholieren.

Toch zijn de uitgaven voor middelbaar en hoger onderwijs in Polen relatief gering. Zo wordt jaarlijks in Portugal door de overheid twee keer zo veel en in Groot-Brittannië drie keer zo veel aan een student uitgegeven als in Polen aan een Poolse student. Minder dan één procent van het Poolse bruto binnenlands product wordt aan hoger onderwijs uitgegeven, vergeleken met 2 procent in Zweden en Finland.