Peilingen: Kerry sterker dan Bush

Het campagne-team verantwoordelijk voor de herverkiezing van de Republikeinse president George Bush is een tegenoffensief begonnen tegen de Democratische kandidaat John Kerry na het ogenschijnlijk verlies van Bush van het eerste presidentiële debat, eind vorige week.

Volgens opiniepeilingen van het Amerikaanse blad Newsweek, de Los Angeles Times en onderzoek van Princeton Universteit heeft Kerry met het debat zijn achterstand van enkele procentpunten op Bush ingelopen en ligt hij zelfs op kop. Het oordeel van de Amerikaanse kijker over de prestaties van Bush, tijdens het debat van donderdag, is ronduit vernietigend als de peilingen geloofd mogen worden. Newsweek en Princeton stelde onafhankelijk van elkaar vast dat 61 procent van de Amerikanen die het debat hebben gevolgd Kerry de absolute winnaar vonden. Slechts negentien procent vond Bush sterker. Voorts zou de tevredenheid over het algeheel presteren van Bush met twee procentpunt naar 46 procent zijn gedaald.

Het Republikeinse kamp greep de tegenvallende peilingen aan door snel en fel uit te halen naar Kerry die door verscheidene vooraanstaande Republikeinen, onderwie de nationale veiligheidsadviseur Condoleezza Rice, werd beticht van onverantwoordelijke standpunten. Met name zijn uitspraak donderdag dat Amerika's preventieve aanvallen internationale instemming zouden moeten krijgen, kreeg uitgebreide kritiek. Volgens Rice is dat een gevaarlijk standpunt, met name wanneer landen als Cuba en Syrië inspraak zouden krijgen in het veiligheidsbeleid van de VS.

De achterban van Kerry reageerde geïrriteerd door te zeggen dat de woorden van hun kandidaat verkeerd zijn uitgelegd. Volgens Terry McAuliffe, de voorzitter van de Democratische partij, heeft Kerry juist gezegd dat hij bereid is tot een preventieve aanval, zolang dat maar zorgvuldig gebeurt.