Links excelleert in behoudzucht

Het is lang geleden dat er op grote schaal acties tegen kabinetsplannen werden gevoerd. Het is links Nederland van harte gegund te protesteren, maar het is wel opmerkelijk dat sinds een jaar of vijf links en rechts in de politiek stuivertje hebben gewisseld voor wat betreft de begrippen progressief en conservatief. De linkse partijen zijn in veel opzichten conservatiever dan lang voor mogelijk werd gehouden; ze excelleren in behoudzucht. Dit in tegenstelling tot de rechtse partijen die grondige wijzigingen van de Nederlandse samenleving voorstellen, zij het met wisselend succes. Het is jammer dat linkse partijen niet inzien dat hun behoudzucht juist voor de zwakkeren die zij pretenderen te willen beschermen op de lange termijn onvoordelig uitpakt. Als er nu geen ingrijpende maatregelen genomen worden lopen we over een jaar of tien op sociaal-economisch gebied volledig vast. We mogen blij zijn dat de langetermijnvisie van dit kabinet zich nu eens niet beperkt tot de volgende verkiezingen.

    • H. van der Sluis