Koeien geven teveel melk

Nederlandse melkkoeien hebben het afgelopen jaar opnieuw te veel melk gegeven. Nederland moet daarom, net als Engeland, een heffing betalen aan de Europese Commissie. De Nederlandse boete bedraagt één miljoen euro, Engeland betaalt 3,1 miljoen euro. Dit geld wordt via de zogeheten superheffing opgebracht door de boeren. Andere EU-landen hebben zich beter gehouden aan de melkquota, de maximum hoeveelheid melk die een land mag produceren. De Europese Unie heeft dergelijke quota om de melkproductie in te tomen, om te voorkomen dat anders een Europees melkoverschot ontstaat. Nederland had in het voorgaande seizoen ook al meer melk geproduceerd dan afgesproken. Dat gebeurde samen met Italië.