Ik weet precies waarvoor ik heb gedemonstreerd

Volgens VVD-fractieleider Van Aartsen wisten de vele tienduizenden demonstranten zaterdag niet waartegen ze protesteerden. De vakbonden hebben met platte, stuitende teksten hun achterban opgehitst, zei hij 's ochtends op een VVD-bijeenkomst in Amersfoort.

Mijnheer Van Aartsen, ik weet precies waarvoor en waartegen ik heb gedemonstreerd, en mijn aanwezigheid is geenszins bewerkstelligd door ophitsing van vakbondswege. Ik was op de Dam omdat ik weet dat collectieve regelingen ook voor de laagstbetaalden toegang tot voorzieningen garanderen. Ik was op het Museumplein omdat ik geloof in een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit de boventoon voeren in plaats van marktwerking, zelfverrijking en vriendjespolitiek. In zo'n maatschappijbeeld is geen ruimte voor uitkleding van de huursubsidie en het vrijgeven van de huurprijzen op een door schaarste gedomineerde markt, terwijl de hypotheekrente-aftrek ongemoeid wordt gelaten.

In het Nederland dat ik mij wens worden geen peperdure Amerikaanse straaljagers aangeschaft, terwijl er nog voor honderden miljoenen euro's achterstallig onderhoud aan het spoor moet worden verricht. In een solidaire samenleving gaat het niet aan top- en ministersinkomens drastisch te verhogen, en tegelijkertijd de gewone man in het beste geval `slechts' een kwart procent koopkrachtverlies voor te houden. Ik weet heel goed waarvoor en waartegen ik demonstreer.

    • Mr. X.D. de Boer