Grotere overlast nachtvluchten

Het besluit om nachtvluchten toe te staan op Rotterdam Airport leidt volgens een prognose tot een stijging met ongeveer 4.300 omwonenden die zeggen bijna elke nacht wakker te worden van vliegtuiggeluid. Het aantal volwassen omwonenden dat zegt een slaapmiddel te gebruiken, neemt toe met 200. Het gaat om mensen die wonen binnen de zogenoemde 20 dB(A) Light contour. Dat schrijft staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat, VVD) in antwoord op vragen van Kamerlid Duyvendak (GroenLinks).

Eerder stelde de staatssecretaris, in een toelichting op haar besluit, dat het aantal zogenoemde slaapgestoorden binnen deze geluidscontour slechts met tweehonderd mensen zou toenemen als gevolg van haar besluit om toe te staan dat de luchthaven 's nachts een uur langer open kan blijven. Toestellen mogen voortaan tot middernacht op de Rotterdamse luchthaven landen in plaats van tot elf uur 's avonds.

Schultz erkent nu dat deze cijfers niet juist waren. ,,Deze getallen vormen geen juiste weergave van de resultaten van de slaapverstoringsonderzoeken.'' Schultz is niet van plan haar besluit opnieuw te overwegen. Weliswaar is de toelichting op haar besluit op dit onderdeel niet juist, maar het besluit zelf is wél gebaseerd op de juiste resultaten van een onderzoek: ,,Het besluit dat ik heb genomen is gebaseerd op de resultaten zoals die zijn weergegeven in de onderzoeksreportages en niet op basis van de door mij in de toelichting genoemde cijfers. Ik betreur het dat de indruk gewekt is dat het besluit genomen zou zijn op basis van verkeerde cijfers'', aldus Schultz van Haegen. ,,Ik sta vierkant achter mijn besluit omdat ik vind dat het goed is voor de ontwikkeling van de luchthaven en voor de Rotterdamse regio. Relatief gezien stijgt het aantal weliswaar veel. Echter gemeten naar het totaal aantal inwoners in het gebied is in absolute zin sprake van beperkte stijging.''

Het aantal mensen binnen de 20 dB(A) Light contour dat bijna elke nacht wakker wordt van het vliegtuiglawaai stijgt van 13.319 tot 17.665, schrijft Schultz. Het aantal volwassenen dat slaapmiddelen gebruikt, stijgt van 663 naar 865. In totaal wonen 225.000 mensen in het gebied.