Breng economisch nieuws optimistischer

In het artikel `Somberen bij verdampte beurs en volle spaarpot' (NRC Handelsblad, 2 oktober) wordt ingegaan op de consument die somber blijft ondanks de aantrekkende economie. De consumenten uiten hun lage economische vertrouwen door veel te sparen en weinig te consumeren. Dit is weer slecht voor onze nationale economie waardoor we in een vicieuze cirkel terecht komen. De verklaring wordt gezocht in een dubbeltrauma: De economische neergang van 2001-2003 en de sensationele politieke omslag in die periode. Een andere mogelijke oorzaak voor de somberheid moet gezocht worden in de sombere ondertoon van de berichtgeving door de media. Consumentenvertrouwen is slechts deels rationeel en daardoor gevoelig voor suggestie. Ook de regering gaat niet vrijuit. Met het doel het volk rijp te maken voor grote bezuinigingen wordt het beeld van de economie vermoedelijk wat te somber gebracht. Ik roep de media op het economisch nieuws een beetje neutraler (optimistischer?) te brengen.