Anne Frank

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) onderzoekt de mogelijkheid Anne Frank postuum te naturaliseren tot Nederlandse.

7