400.000 vogels geteld

Tijdens een internationale vogelteldag zijn in Nederland op honderd locaties door negentig vogelwerkgroepen in totaal 400.000 vogels van 190 verschillende soorten geteld. De meest waargenomen vogelsoorten zijn achtereenvolgens spreeuw, vink, graspieper, kievit en scholekster. Opmerkelijk noemt organisator Vogelbescherming Nederland de waarneming van 33 slechtvalken alsmede 91 kleine en 67 grote zilverreigers. Ook werden 817 buizerds en 4.004 gaaien geteld.