Zelf proeven doen bevordert studieprestaties

Onderwijs waarin de nadruk ligt op het uitvoeren van laboratoriumproeven en experimenten kan een positieve invloed hebben op prestaties van studenten en vwo-scholieren. Dat betoogde prof.dr. Jos Beishuizen gisteren in zijn oratie bij gelegenheid van zijn aanstelling als hoogleraar Algemene Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Beishuizen pleit voor wat hij `onderzoekend leren' noemt, een begrip dat verwijst naar een onderwijsmethode die Ann Brown en Joseph Camione van de Universiteit van Berkeley sinds 1985 hebben ontwikkeld. Camione en Brown, in 1999 overleden, hebben gepleit voor een zogeheten community of learners: een gemeenschap waarin studenten en leraren samen onderzoek doen, verklaringen bedenken voor empirische resultaten en hun hypothesen toetsen in nieuw onderzoek. Leerlingen vooral kennis op, aldus Beishuizen, wanneer ze merken dat hun bestaande kennis van de werkelijkheid niet klopt. Een voorbeeld van onderzoekend leren is dan ook de scheikundeproef waarin magnesium wordt verbrand waarbij het metaal na afloop, tegen de verwachting van sommige leerlingen in, meer blijkt te wegen dan voor de verbranding. Het onderzoekend leren moet volgens Beishuizen niet alleen worden ingevoerd in het wetenschappelijk onderwijs, maar ook op het vwo. Hij hoopt dat de aanpak ook de belangstelling voor bètavakken en techniek kan stimuleren. Er bestaat nog geen empirisch onderzoek waarin dat wordt aangetoond. Beishuizen citeert daarentegen wel onderzoek waaruit blijkt dat laboratoriumonderzoek in het onderwijs leidt tot betere prestaties.