Webcongres: Staken is een slechte manier om in verzet te komen

Deelnemers aan het webcongres, het online discussieplatform op www.nrcnl/webcongres, bogen zich over de stelling dat een staking een goede manier is om te laten zien dat je het ergens niet mee eens bent. Daarmee was een kleine meerderheid het niet eens.

Eens

Else Bezemer-Bijl, Utrecht: ,,Het kabinet overlegt met weinig partijen en in ieder geval niet met de partijen die werknemers en consumenten vertegenwoordigen, zoals vakbonden en patiëntenorganisaties.''

Anne Graumans, Amsterdam: ,,De stakingen die nu plaatsvinden komen voort uit een gegronde vrees voor de toekomst.''

Berenice Muller, Apeldoorn: ,,Tot nu toe hebben we in Nederland geen andere mogelijkheid dan te staken om openlijk, massaal onze mening duidelijk te maken.''

Laurian Alferink, Heeten: ,,Op een nette manier vragen stellen aan het kabinet, een overzichtelijk boekje met beleidsaanbevelingen vanuit cliëntenperspectief aanbieden, e-mails versturen met dringende verzoeken: het heeft allemaal niet geholpen.''

Hans Dijkstra, Wezep: ,,Of je er nu voor of tegen bent, staking is het enige effectieve middel voor vakbonden om te laten zien dat ze een zekere macht hebben''

Robert Jan Vos, Garmerwolde: ,,Staking is een recht, maar mag slechts als uiterste middel ingezet worden om duidelijk te maken dat iets onacceptabel is. Natuurlijk is het onvermijdelijk dat bij staking, gericht tegen overheidsbeleid, ook bedrijven geschaad worden.''

Wiek van den Berg, Venray: ,,Als het democratisch was verlopen, was in de verkiezingscampagne dit uitgebreide hervormingsplan aan de orde gekomen en hadden mensen ergens voor kunnen kiezen: daarmee voorkom je dat grote groepen zich overvallen voelen en willen staken.''

Ingrid Petiet, Zwolle: ,,Dit kabinet, gesteund door de werkgevers, is voorstander van draconische maatregelen die vooral de mensen met de laagste inkomens treffen.''

Bert van Leeuwen, Dordrecht: ,,Staken is een recht. Zeker in dit land van verpolderde (dood-onderhandelde) verhoudingen is staken een goede manier om mensen wakker te schudden. De soms arrogante en soms geniepige wijze waarop het kabinet dogmatisch beleid uitvoert, vaak zonder naar de realiteit te kijken, verdient een stevig protest.''

Jasper Beckeringh, Rotterdam: ,, Op deze manier wordt het iedereen duidelijk dat het zo niet langer kan. Nederland moet weer leren staken.''

José Gelens, Blokker: ,,Inderdaad is het begrip staking van de vorige eeuw, maar het gedrag van ons kabinet is dat ook. Het dendert maar voort van het ene proefbalonnetje naar de andere ver-strekkende maatregel, waarbij het de burger negeert. Hoe kan de burger protesteren tegen dit gedrag? Staken is een ultieme maatregel, als niets meer helpt om een redelijk gesprek te krijgen.''

Oneens

Joke Meijer, Capelle aan den IJssel: ,,Een staking schaadt de maatschappij, terwijl het doel juist is om economische en maatschappelijke verbetering af te dwingen. Er moet creatief naar andere vormen van protest gezocht worden.''

Dick van Bekkum, Havelte: ,,In onze op overleg en redelijkheid gebaseerde samenleving is staken een anachronisme. Staken is geen reactie meer van de doelgroep zelf, maar wordt geïnitieerd door de machtsbeluste voormannen van de steeds armetieriger vakcentrales die geen enkele voeling meer hebben met hun zogenaamde achterban.''

Maurice Ackermans, 's Hertogenbosch: ,,Stakingen die belangrijke sectoren van de maatschappij ontwrichten kunnen niet getolereerd worden.''

Samuel van den Berg, Nieuwerbrug: ,,Als je een conflict hebt met de overheid, moet je niet gaan staken. Daarmee val je andere mensen en bedrijven lastig.''

Hansje Glazenburg, Utrecht: ,,Staken was legitiem in een tijd waarin werknemers weinig rechten hadden en geen `partij' waren, omdat ze ongeorganiseerd waren. Al decennia zijn vakbonden erkende partijen in platforms waarin ze samen met werkgevers en overheid overleg voeren, meebeslissen en dus medeverantwoordelijkeid dragen voor het beleid en resultaat.''

Yaël Schrijver, Amstelveen: ,,Het is misplaatst om op deze 19de-eeuwse wijze je gelijk te halen. Als je als vakbond met overleg je zin niet kunt krijgen, dan gebruik je kennelijk je verstand niet goed.''

Jan van den Bosch, Harmelen: ,,Voor wie het niet eens is met het overheidsbeleid zijn er de volgende verkiezingen. Zo werkt het in een democratie, waarin het beleid uiteindelijk niet door de vakbonden of de straat wordt bepaald. Aan de onderhandelingstafel gelden overtuigingskracht en redelijke argumenten – niet te verwarren met het opdringen van het eigen gelijk.''

Oscar Lopes Cardozo, Kortenhoef: ,,Een staking is in een democratie alleen een middel om in een direct arbeidsconflict druk uit te oefenen. Een algemene staking tegen het regeringsbeleid is ondemocratisch en onrechtmatig. Over het regeringsbeleid beslist uitsluitend het parlement. Demonstreren is wel geoorloofd, maar mag niet leiden tot algehele maatschappelijke ontwrichting.''

Hein Coebergh, Aerdenhout: ,,Thans lijkt dit middel veelal verouderd. Stakingen dragen tegenwoordig vaak een ondemocratisch karakter, richten soms onevenredig veel schade aan en werken dan mede daardoor averechts. Bovendien zijn er nu voldoende alternatieven. Allerlei vormen van protest en kritiek richting machthebbers en overheid krijgen meestal ruime ruime aandacht in de media.''

Karin Aerts, Vlissingen: ,,Staken is volstrekt immoreel. De stakers van deze tijd vormen een zielig restant van wat ooit de werkende klasse was. Men staakt voor de eigen goed gevulde portemonnee en niet voor solidariteit.''