VN: vredesmacht langer in Congo

Het mandaat van de VN-vredesmacht in Congo (Monuc) wordt met zes maanden verlengd. De missie wordt bovendien uitgebreid. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een resolutie daarover gisteren unaniem aangenomen. Deze voorziet in de uitbreiding van Monuc met 5.900 man. Nu telt de vredesmacht 10.500 man. Het mandaat, dat gisteren afliep, is verlengd tot 31 maart. In Congo woedde vijf jaar een burgeroorlog, die ruim drie miljoen levens eiste. Na het einde van die oorlog vorig jaar ging het geweld door, vooral bij de grens met Rwanda en Burundi.