Veelpleger 2

Ik ben al jaren werkzaam in de ambulante geestelijke gezondheidszorg, onder meer bij het Riagg. Het verhaal van Hinne van Akker is herkenbaar. Ik merk ook bij ouders van kinderen met schizofrenie en andere problemen dat dit een groot probleem is. Ik hoor ouders in groepjes op gespreksavonden praten en klagen over de hulpverleningsinstanties. Heel begrijpelijk. Van instellingen kun je maar beperkt hulp verwachten. Veel organisaties zijn te groot en met zichzelf bezig en willen net als in Den Haag (politiek) scoren met kortetermijnprojecten.

Ik denk dat al die organisaties van ouders met elkaar rond de tafel moeten gaan zitten. Kijken hoe dit probleem elders (in Europa) wordt aangepakt, inventariseren en dan kijken welke mogelijkheden er zijn binnen dit land.