Strop Rotterdamse haven is veel groter

Het Havenbedrijf van Rotterdam blijkt de afgelopen twee jaar voor 180 miljoen euro aan bankgaranties te hebben afgegeven voor defensie-ondernemingen van zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen.

Dit is gisteren bekendgemaakt door Wim van Sluis, president-commissaris van het Havenbedrijf en havenwethouder van Rotterdam, en de interim-directeur van het Havenbedrijf, Hans Smits. Zij baseren zich op voorlopige onderzoeksresultaten van PriceWaterhouseCoopers (PWC), dat het onderzoek voortzet.

Tot nu was bekend dat de inmiddels op non-actief gestelde directeur Willem Scholten voor 100 miljoen euro bankgaranties had gegeven. De garanties blijken in dertien transacties door vijf banken aan steeds andere bedrijven van Van den Nieuwenhuyzen te zijn verstrekt.

Ex-directeur Scholten bewaarde alle documenten inzake de bankgaranties buiten het Havenbedrijf. Ze lagen voor een groot deel in een bedrijf van Van den Nieuwenhuyzen in Schiedam.

Uit het voorlopig onderzoek van PWC is gebleken dat buiten Scholten niemand in het Havenbedrijf van de bankgaranties wist. PWC heeft nog geen verklaring gevonden voor het gedrag van Scholten. Scholten zelf heeft tegenover PWC verklaard dat hij wilde vermijden dat Van den Nieuwenhuyzen duikboten kon leveren aan Taiwan, waardoor de groeiende Chinese omzet in de haven in gevaar zou komen. De onderzoekers en de huidige leiding van het Havenbedrijf hechten weinig geloof aan deze lezing.

Een deel van de leningen die door de garanties werden gedekt, heeft Van den Nieuwenhuyzen terugbetaald. Daardoor staat het Havenbedrijf nog voor 110 miljoen euro borg. Van Sluis weigert deze bankgaranties echter te erkennen. Volgens hem konden de banken redelijkerwijs weten dat Scholten niet het mandaat had alleen namens de gemeente dan wel de aandeelhouder (het Havenbedrijf is sinds dit jaar overheids-NV) dergelijke garanties af te geven.

Afgelopen juni meldde Van Sluis nog aan de gemeenteraad dan Scholten dit mandaat wel had. Toen waren alleen nog bankgaranties van 25 miljoen euro bekend. De wethouder erkende gisteren dat hij de Rotterdamse raad daarmee ,,achteraf onjuist'' heeft geïnformeerd.

DAPPER DUO: pagina 23