Radioloog moet onderzoek naar leeftijd ondertekenen

Het medisch tuchtcollege in Amsterdam heeft een radioloog uit Amersfoort een waarschuwing gegeven, omdat hij anoniem zijn medewerking had verleend aan leeftijdsonderzoek bij jonge asielzoekers. De medewerking bestond uit het beoordelen van röntgenfoto's van sleutelbeenderen en pols van de jonge asielzoekers.

De radioloog beoordeelde met zijn collega's of de botten op de röntgenfoto's waren `uitgerijpt' of niet. Dit gebeurde in opdracht van een antropoloog, die een contract heeft met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Volgens een door deze antropoloog ontwikkelde methode zijn asielzoekers met een uitgerijpt sleutelbeen altijd twintig jaar of ouder. Voor hen is de kans in Nederland te mogen blijven kleiner dan voor minderjarigen, die tot hun achttiende recht hebben op opvang. Om deze reden komt het voor dat jonge asielzoekers liegen over hun leeftijd.

De radiologen werkten sinds 1999 aan het onderzoek mee. Eerst ondertekenden ze de beoordelingen met hun naam, maar na ophef over de methode alleen nog met een nummer. Volgens het tuchtcollege is dit ontoelaatbaar. `Indien hulpverleners zich kunnen verschuilen achter een code, kan van enige controle op hun handelen geen sprake zijn', aldus het vonnis. Een jaar geleden bepaalde ook de Raad van State al dat de beoordelingen niet meer anoniem mochten worden verricht. De radiologen hebben toen hun bijdrage aan het onderzoek gestaakt, waarna die is overgenomen door radiologen in België.

Volgens een aantal wetenschappers heeft het leeftijdsonderzoek een gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing en geeft het onbetrouwbare resultaten. Toch kan de radiologen volgens het tuchtcollege niet worden verweten dat zij aan het onderzoek hebben meegewerkt. Voor ze ermee begonnen, hadden ze de literatuur over de methode bestudeerd. Omdat die geen aanleiding gaf tot twijfel, hebben ze volgens het tuchtcollege terecht geconcludeerd dat ze hun medewerking konden verlenen.

De tuchtzaak tegen de radioloog was aangespannen door drie Angolese asielzoeksters, die de uitslag van het leeftijdsonderzoek betwisten.

Een waarschuwing is de lichtste `maatregel' die het tuchtcollege artsen en andere hulpverleners kan geven.