Op zoek naar problemen

Ik begrijp geleidelijk aan dat het spontaan weggeven van geld of iets cadeau doen, niet meer zo maar kan. De achtergrond, die ik kan bedenken, is dat de overheid zo het gemakkelijk omzeilen van de successierechten verhindert. Wat raar dat het nu zo moeilijk is om gewoon wat geld te schenken aan hulpbehoevenden of geliefden. Zo wil ik graag wat sparen voor een neefje en/of nichtje dat ooit eens aan de studie zal gaan. Het liefst open ik een rekening en stort daar jaarlijks een bedrag op, beneden de belastingvrije grens. Wanneer de leeftijd daar is, gebruik ik dat geld voor hun studie. Mij lijkt het dat dit een nette methode is, maar ik vrees dat ik dan niet voldoe aan de wet. Let wel: het gaat niet om een handige constructie, maar puur om de mogelijkheid iets te gunnen aan anderen. Ik vernam dat het alleen op vergelijkbare manier kan als de rekening op naam staat van de begunstigden en ook van hen is. Terwijl ik helemaal niet wil dat zij weten dat ik voor hen spaar. Alle spontaniteit wordt een mens zo ontnomen, vrees ik. Of is er een mogelijkheid via de ouders?

(O. van B.)

U ziet problemen waar ze niet zijn. U bent vrij om aan mensen cadeautjes te geven, met name aan hulpbehoevenden. De wet verbiedt dit niet. Wilt u sparen voor een neef of nicht, dan opent u een aparte bankrekening. Dat geld is nog geen schenking. Gaan uw familieleden studeren, dan schenkt u ze ieder jaar wat geld, binnen de wettelijke regels. Op hun verjaardag geeft u ze cadeautjes. Een omweg via de ouders biedt geen soelaas.